VIFA EXPO 2024 – NEW DATES – NEW VENUE – NEW OPPORTUNITIES

Posted Leave a comment

Tiếng Việt English Tiếng Việt VIFA EXPO 2024Thời gian mới – Địa điểm mới – Trải nghiệm mới View Brochure: https://vifafair.com/home/vifaexpo-brochure/ Năm 2024, Hội chợ VIFA EXPO lần thứ 15 với Thời Gian và Địa Điểm Hoàn Toàn Mới diễn ra từ ngày 26 – 29 tháng 02 năm 2024 tại Trung tâm Triển lãm […]